RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Gaida Sedmale

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Development of Cordierite Ceramics from Natural Raw Materials Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2014 Māris Rundāns, Gaida Sedmale, Ingunda Šperberga, Ina Pundiene
One item found.