RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Method for producing monolithic titanium suboxide tiox ceramic electrode for water electrochemical

Type Ārvalstu
Number EP2835362B1
Title in English Method for producing monolithic titanium suboxide tiox ceramic electrode for water electrochemical
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 04.05.2016
Patenta pieteikuma datums 09.08.2013
Authors Jurijs Ozoliņš , Jānis Ločs , Madars Reimanis , Tālis Juhna , Linda Mežule , Romāns Sadretdinovs , Līga Bērziņa-Cimdiņa
Department (14400) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, (24601) Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija