RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Nanostrukturēta kompozīta izgatavošanas paņēmiens

Type Latvijas
Number LV15313
Title Nanostrukturēta kompozīta izgatavošanas paņēmiens
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.11.2018
Patenta pieteikuma datums 14.12.2017
Authors Jurijs Dehtjars , Sanda Kronberga , Marina Romanova , Ēriks Dombrovskis , Igors Kozaks
Department (25200) Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts