RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Metāla izdalīšanas metode no ūdens šķīdumiem

Type Latvijas
Number LV15292
Title Metāla izdalīšanas metode no ūdens šķīdumiem
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.03.2019
Patenta pieteikuma datums 22.06.2016
Authors Andrejs Šiškins , Viktors Mironovs , Tālis Juhna , Jurijs Ozoliņš
Department (14400) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, (24601) Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija, (24400) Būvražošanas institūts