RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Composite fibre and production process thereof

Type Latvian
Patent number LV15339B
Application number P-16-101
Title in Latvian Kompozītšķiedra un tās ražošanas paņēmiens
Title in English Composite fibre and production process thereof
Date of publication (B) 20.07.2019
Date of filling 14.12.2016
Authors Andrejs Krasņikovs , Videvuds Ārijs Lapsa , Artūrs Lukašenoks
Department (25600) Institute of mechanics and mechanical engineering, (24400) Institute of construction technology
Summary

Izgudrojums attiecas uz kompozītmateriāliem un to izgatavošanu. Piedāvāta kompozītšķiedra, kura pārklāta ar sasaistes materiāla slāni, kas var būt izveidots no cieta materiāla graudiņiem vai arī no elementāro mikrošķiedru nogriežņiem. Piedāvāts arī paņēmiens kompozītšķiedras izgatavošanai pultrūzijas ceļā. Paņēmiens ietver elementāro mikrošķiedru savienošanu kūlī nepārtrauktā procesā, to iegremdēšanu saistvielā, impregnēšanu, kalibrēšanu, kam seko virsmas pārklāšana ar sasaistes slāņa graudiņiem vai mikrošķiedru nogriežņiem, cietināšana un sagriešana. Sasaistes slāni uzklāj uz šķiedras virsmas, uzkaisot, uzsmidzinot ar gaisa strūklu vai velkot šķiedru cauri sasaistes slāņa materiāla bērumam. Piedāvātās šķiedras izmantojamas trauslu materiālu, galvenokārt betona, mikrostiegrošanai.

Summary in English

The invention relates to composite materials and the production thereof. A composite fibre coated with a layer of binding material is provided. Said layer of binding material can be made of grains or short pieces of cutted microfibre A method for producing said composite fibre via pultrusion process is also provided. Said method comprises the following steps: continuous joining of elementary microfibres in a rowing; immersing said microfibres in synthetic glue bath; impregnation thereof; pulling out said microfibres through calibration die; covering said microfibres with an external binding material; hardening; and cutting. The layer of binding material is applied to the fibre surface by pouring, blowing by air, or by pulling the fibre through a poured volume of binding material. The invention can be used to micro-reinforce brittle materials, mostly concrete.

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20190720&DB=&locale=en_EP&CC=LV&NR=15339B&KC=B&ND=4