RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Building construction with external reinforcement

Type Latvian
Patent number LV15386B
Application number P-17-48
Title in Latvian Būvkonstrukcija ar ārējo stiegrojumu
Title in English Building construction with external reinforcement
Date of publication (B) 20.06.2019
Date of filling 14.07.2017
Authors Videvuds-Ārijs Lapsa , Mārtiņš Vilnītis
Department (24400) Institute of construction technology
Summary

Izgudrojums attiecas uz būvkonstrukcijām, proti, pārsegumiem, to daļām, kas var būt balstītas laiduma galos vai pa kontūru. Piedāvātā konstrukcija spiestajā zonā satur uz spiedi reaģējoša materiāla slāni (1), bet stieptajā daļā ir stieptas stiegras (2), kas distancētas no spiestās zonas ar spiestām stiegrām (3). Spiestās stiegras ir ar vītnes mehānismiem (5), kuri ļauj mainīt spiesto stiegru garumu, nospriegojot stieptās garenstiegras (3) līdz projektētajai piepūlei. Ja konstrukcija ir plātne, stiegrojums ir sakrustots.

Summary in English

Invention pertains to building constructions like ceiling and floor slabs and their elements – plates, ribs and bridge girders. These slabs could be made with one direction span or contour supported. A material layer working under compression load (1) is located in a compression zone of the construction. Reinforcement containing tensioned (2) and compressed (3) bars are located in an extension zone. The compressed bars have two parts with right and left threads located in collar nuts (5). In such a way it is possible to change the length of the compressed bars and transfer posttensioning force to the tensioned bars (3) of the external reinforcement.

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20190620&DB=&locale=en_EP&CC=LV&NR=15386B&KC=B&ND=4