RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Magnesium phosphate cement and bio-based filler fast-curing construction block and its method of manufacture

Type Latvian
Patent number LV15379B
Application number P-17-86
Title in Latvian Magnija fosfāta cementa un bioloģiskās izcelsmes pildvielu ātrās cietēšanas celtniecības bloks un tā izgatavošanas paņēmiens
Title in English Magnesium phosphate cement and bio-based filler fast-curing construction block and its method of manufacture
Date of publication (B) 20.11.2019
Date of filling 12.12.2017
Authors Māris Šinka , Diāna Bajāre , Genādijs Šahmenko , Aleksandrs Korjakins , Andrejs Šiškins
Department (24500) Institute of materials and structures
Summary

Izgudrojums attiecas uz būvniecības materiālu izgatavošanas jomu, tas var tikt izmantots, lai ražotu ātri cietējošus celtniecības blokus, izmantojot lokālas izcelsmes pildvielas. Tiek piedāvāts paņēmiens ekonomiski izdevīgu celtniecības bloku izgatavošanai, izmantojot šķiedru saturošas vietējas izcelsmes bioloģiskas pildvielas, piemēram, kaņepju un linu spaļus, rapšu, labības salmus, vai cita veida bioloģiskas šķiedras – niedres, bambusus, koka šķeldu un magnija fosfāta cementu. Tas nodrošina ātru bloku sacietēšanu un mazstāvu būvniecībai pietiekošu stiprību.Blokus tiek piedāvāts ražot pārvietojamās rūpnīcās netālu no pildvielas ieguves vietas, jo pildvielu tilpuma īpatsvars bloku izgatavošanai ir salīdzinoši liels. Piedāvātā metode ļauj to izmantot arī pēc dabas katastrofām, lai nodrošinātu ātru būvmateriālu pieejamību, ražojot tos uz vietas ar nelieliem piegādājamā materiāla daudzumiem.Piedāvātais paņēmiens atšķiras no zināmajiem ar izmantoto pildvielu – bioloģiskas izcelsmes šķiedrām, kas ļauj magnija fosfāta cementa blokam nodrošināt gan pietiekamu stiprību, gan apmierinošu siltumizolāciju. Paņēmienā izmantotā materiāla formēšana blokos atšķir to no tradicionālajiem magnija fosfāta cementa lietojumiem.

Summary in English

The invention refers to the production of construction materials, it can be used to produce fast-curing building blocks using locally-based fillers. A method for producing economical blocks that contain fibre from locally available fillers such as hemp and flax shives, rape, straw or other biological fibres – reeds, bamboo, wood chips and magnesia phopshate cement, which provides quick bonding and strength.The blocks are proposed to be manufactured in mobile type factories near the filler location as it occupies most of the block volume. The proposed method allows it to be also used after natural disasters in order to ensure the rapid availability of building materials by producing them on the spot with small quantities of materials delivered.The proposed method differs from other with the filler – organic fibres, which allow magnesium phosphate cement block to provide both strength and satisfactory thermal insulation. As well as the method used in forming the material in blocks distinguishes it from traditional magnesium phosphate cement application methods.

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20181220&CC=LV&NR=15379A&KC=A