RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Synchronous reluctance generator with an addition magnetization

Type Latvian
Patent number LV15415B
Application number P-17-89
Title in Latvian Sinhronais relaktances ģenerators ar papildu magnetizēšanu
Title in English Synchronous reluctance generator with an addition magnetization
Date of publication (B) 20.02.2020
Date of filling 14.12.2017
Authors Edmunds Kamoliņš , Kārlis Sējējs , Rihards Elmanis-Helmanis , Kārlis Gulbis
Department (27200) Institute of power engineering
Summary

Izgudrojums attiecas uz elektromehānikas nozari, precīzāk, uz sinhronajiem relaktances elektriskajiem ģeneratoriem, kuri tiek lietoti kā mazas un vidējas jaudas ģeneratori ar mainīgu rotācijas frekvenci, piemēram, vēja enerģijas iekārtām.Izgudrojuma mērķis ir paaugstināt minētā ģeneratora lietošanas drošību un efektivitāti, samazinot vara daudzumu un elektriskos zudumus ģeneratora tinumā, kurā ir apvienoti enkura un ierosmes tinumi, kā arī paaugstināt ģeneratora īpatnējo jaudu, izveidojot trīsfāžu tinumu ar paaugstinātu tinumu koeficientu.Tiek piedāvāts sinhronais relaktances ģenerators ar papildu magnetizēšanu, kas satur zobotu rotoru bez tinumiem, statoru, kura zobi aptverti ar enkura tinumu spolēm, kuras elektriski ir apvienotas ar ierosmes tinumu, un trīsfāžu transformatoru, kurš savienots ar ģeneratora enkura tinuma spolēm. Transformatora sekundārais tinums ir slēgts trīsstūrī, un tā izvadi ir savienoti ar taisngriezi.

Summary in English

The invention relates to the electromechanical sector, more precisely to synchronous reluctance generators, which are used as low and medium power generators with variable rotational frequency, such as wind power plants.The objective of the invention is to increase reliability and efficiency by reducing the amount of copper and electrical losses in the generator windings, where excitation winding are electrically integrated in the armature winding and to increase the generator’s specific power by creating a three-phase winding with increased winding factor.A synchronous reluctance generator with an additional magnetization is provided. Said generator comprises a toothed windingless rotor, a stator  whose teeth are wound with the armature winding coils, which are electrically integrated in the excitation winding, and a three-phase transformer that is connected to the winding coils of the generator armature. The secondary winding of the transformer is closed in a triangle and its outputs are connected to the rectifier.

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/066823354/publication/LV15415B?q=LV15415