RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Textile material reducing infrared radiation in the range of thermal spectrum

Type Latvian
Patent number LV15375B
Application number P-17-91
Title in Latvian Termiskā spektra diapazonā infrasarkanā un ultravioletā starojuma līmeni samazinošs tekstilmateriāls
Title in English Textile material reducing infrared radiation in the range of thermal spectrum
Date of publication (B) 20.11.2019
Date of filling 14.12.2017
Authors Inga Ļašenko , Olga Kononova , Andrejs Krasņikovs , Juris Ķiploks , Arta Viļuma-Gudmona , Armands Šenfelds
Department (25600) Institute of mechanics and mechanical engineering, (25200) Institute of biomedical engineering and nanotechnologies
Summary

Izgudrojums attiecas uz tekstila ražošanas nozari un ir paredzēts izmantošanai kā maskēšanās un aizsega līdzeklis. Izgudrojums ir termiskā spektra diapazonā infrasarkanā un ultravioletā starojuma līmeni samazinošs tekstilmateriāls, kura starpslānis ir kombinēts telpiski apjomīgs pinums, vēlams, vienkārtains kulirētas trikotāžas rakstainā plīša pinums, kura šķiedru kompleksa sastāvā ir iekļauta merino vilnas ķemmdzija no 45 līdz 55 masas %, polipropilēna šķiedra no 35 līdz 45 masas % un metalizēts pavediens no 20 līdz 30 masas %, piemēram, sudraba vai alumīnija pavediens. Turklāt starpslāņa gludā puse ir impregnēta ar sukcināta un silīcija dioksīda kompleksu, vēlams, 5 % sukcināta un 5 % silīcija dioksīda. Tekstilmateriāla starpslānis ir lokalizēts starp ārējo slāni, kas ir izveidots no siltumizolācijas materiāla ar atstarošanas spektrālo raksturlīkni, kas ir līdzīga fona virsmas atstarošanas spektrālajai raksturlīknei, vēlams no acetilcelulozes, un iekšējo slāni, vēlams no materiāla, kas satur izolācijas pārklājumu no aerogela un stiegrota neausta stiklšķiedras materiāla ar vēlamo biezumu 3 mm, tā, ka plīša caurvelce ir iekšējā slāņa pusē, bet starpslāņa gludā impregnētā daļa ir ārējā slāņa pusē.  Izgudrojumu var izmantot kamuflāžas kostīma kvalitātes palielināšanai, kas ļaus ievērojami samazināt silta maskējama objekta redzamību infrasarkanā starojuma diapazonā un uzlabot valkātāja komforta apstākļus.

Summary in English

The invention relates to the textile industry and is intended to use textile as a camouflage and shielding material.The invention is a textile material reducing infrared and ultraviolet light in the range of the thermal spectrum, where interlayer is made of combined spatially voluminous interlacing, preferably, the knitted patterned plush interlacing on the basis of single jersey, whose complex fibers include worsted merino wool from 45 up to 55 % by mass weight, polypropylene fibers from 35 up to 45 % by mass weight and metallized fibers from 20 up to 30 % by mass weight, for example silver or aluminum fibers. Furthermore, the smooth side of the interlayer is impregnated with succinate and silica dioxide complex, preferably 5 % succinate and 5 % silica dioxide.Textile material of the interlayer is localized between the external layer, made of a heat-insulating material with a spectral reflection characteristic close to the spectral characteristic of a reflection of the background surface, preferably from acetylcellulose, and an inner layer, preferably from the material comprising an insulating coating of aerogel and reinforced non-woven fiberglass material with the desired thickness of 3 mm, so that, the plush bearers directed towards the internal side of the layer, but the smooth impregnated part of the interlayer is the external side.The invention can be used to increase the quality of a camouflage suit, that will significantly reduce the visibility of a warm masking object in the infrared range and improve the wearer's comfort.

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20181120&CC=LV&NR=15375A&KC=A