RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Method and device for impregnating porous products with nanoparticles

Type Latvian
Patent number LV15433B
Application number P-18-109
Title in Latvian Paņēmiens un iekārta poraino izstrādājumu piesūcināšanai ar nanodaļiņām
Title in English Method and device for impregnating porous products with nanoparticles
Date of publication (B) 20.02.2020
Date of filling 28.12.2018
Authors Viktors Mironovs , Pāvels Stankēvičs , Aleksandrs Korjakins , Aleksandrs Poļakovs
Department (24400) Institute of construction technology, (24500) Institute of materials and structures, (25500) Institute of transport
Summary

Izgudrojums attiecas uz pulvermetalurģijas nozari, konkrēti, uz paņēmieniem un iekārtām saķepināto izstrādājumu piesūcināšanai ar nanodaļiņām. Izgudrojums ļauj iegūt lielāku piesūcināšanas suspensijas apjomu, vienlaikus piesūcināt lielāku izstrādājumu skaitu un paaugstināt piesūcināšanas kvalitāti. Piedāvāta iekārta, kas satur piesūcināšanas kameru (4), konteineru (5) izstrādājumiem (6), eļļas tilpni (1) un vakuumsūkni (7). Minētā iekārta papildus satur sajaucēju-disperģētāju (3), kas ar ventiļu un cauruļvadu sistēmu, divām sūcējcaurulēm un vienu spiedcauruli ir savienots ar eļļas tilpni (1), turklāt sajaucēja-disperģētāja (3) spiedcaurule ir savienota ar piesūcināšanas kameru (4), bet vakuumsūkņa (7) izplūdes caurule ir savienota ar suspensijas tilpni. Starp piesūcināšanas kameru (4) un suspensijas tilpni ir uzstādīts eļļas filtrs (16).Piedāvāts arī paņēmiens saķepināto izstrādājumu piesūcināšanai, izmantojot minēto iekārtu. Saskaņā ar minēto paņēmienu piesūcināšanas suspensiju pakļauj kavitācijai sajaucējā-disperģētājā (3) ar divkāršo cirkulāciju, līdz iegūta homogēna suspensija, pēc tam suspensiju padod uz ūdens un gaisa necaurlaidīgu piesūcināšanas kameru (4), kurā ir izvietoti izstrādājumi (6), kurus iztur suspensijā 20 līdz 30 minūtes, no piesūcināšanas kameras (4) atsūknē gaisu un eļļas tvaikus un padod tilpnē suspensijas sagatavošanai. Piesūcināšanas procesa laikā piesūcināšanas kamerā (4) spiedienu neobligāti paaugstina līdz 2 bar.Izgudrojumu var izmantot keramisko materiālu ražošanā, koksnes un citu materiālu piesūcināšanai.

Summary in English

The invention relates to powder metallurgy, in particular to methods and equipment for impregnation of sintered products with nanoparticles. The invention allows to obtain an increased amount of impregnation suspension, as well as to impregnate a larger number of articles at the same time and to increase the quality of impregnation. A device that contains a water and air impermeable impregnation chamber (4), a container (5) for products (6), an oil tank (1) and a vacuum pump (7) is provided. Said device further comprises a mixer-dispersant (3) connected to the oil reservoir via a valve and piping system, two suction pipes and one pressure pipe. The pressure pipe of the mixer-dispenser (3) is connected to the impregnation chamber (4), while an exhaust pipe of the vacuum pump (7) is connected to a suspension tank. There is an oil filter (16) installed between the impermeable chamber (4) and the suspension tank.A method of impregnating sintered products by use of said device is also provided. According to said method impregnation suspension is subjected to cavitation in a mixer-dispenser (3) until a homogeneous state is reached by use of double circulation after which the suspension is passed to a water and air impermeable impregnation chamber (4), where the products (6) are pre-deposited, and maintained in there between 20 and 30 minutes, the air and oil vapour is pumped out of the impregnation chamber (4) and passed to an oil reservoir to prepare the suspension. During the impregnation process, pressure in the impregnation chamber (4) can be increased up to 2 bar.The invention can be used in the production of ceramic materials and impregnation of wood and other materials.

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067587981/publication/LV15433B?q=LV15433