RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Asinhronā režīma novēršanas automātikas ierīce un paņēmiens

Type Latvijas
Number LV14912
Title Asinhronā režīma novēršanas automātikas ierīce un paņēmiens
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.11.2014
Patenta pieteikuma datums 27.06.2014
Authors Dmitrijs Antonovs , Antans Sauļus Sauhats , Andrejs Utāns , Edīte Bieļa-Dailidoviča
Department (11200) Enerģētikas institūts