RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Šūnu struktūras sendvičpanelis

Type Saņemtais patents
Nozīme Latvijas
Number LV 14825 B
Title Šūnu struktūras sendvičpanelis
Title in English Cellular structure sandwichpanel
Pieteikuma publikācijas datums 16.11.2012
Patenta publikācijas datums 20.10.2014
Authors Viktors Mironovs , Mihails Lisicins
Department (20426) Būvražošanas katedra
Summary Izgudrojums attiecas uz būvmateriālu ražošanas jomu, precīzāk uz šūnainas struktūras paneļiem. Izgudrojuma mērķis ir uzlabot jau zināmu sendvičpaneļu konstrukciju, kā arī piedāvāt jaunus risinājumus, samazināt sendvičpaneļu ražošanas izmaksas. Izgudrojums var tikt izmantots ekoloģisku uzdevumu risināšanai. Saskaņā ar tehniskiem risinājumiem mērķis tiek panākts ar to, ka šūnu serdenis tiek veidots no perforētās metāliskās lentes, tai skaitā, arī no lentes, kura iegūstama kā tehnoloģiskais atlikuma materiāls pēc dažāda veida metālisko elementu štancēšanas.
Summary in English The invention relates to the field of production of building materials, accurately on cellular structure sandwich panels. The aim of invention is to improve already known construction of sandwich panels, as well as to offer new solutions and to reduce the cost of production of sandwich panels. The invention can be used for environmental challenges too. According to the technical solutions, aim of investigation is achieved by using perforated metal bands (including perforated metal bands as technological waste material after punching of different metallic components) for production of cell core.