RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Poligona gāzes ražošanas paņēmiens

Type Latvijas
Number LV15147
Title Poligona gāzes ražošanas paņēmiens
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.03.2017
Patenta pieteikuma datums 20.02.2015
Authors Dagnija Blumberga , Dzintra Slišāne , Edgars Vīgants , Ivars Veidenbergs , Francesco Romagnoli
Department (11500) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts