RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Azetidīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā

Type Latvijas
Number LV15096
Title Azetidīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.03.2016
Patenta pieteikuma datums 28.10.2015
Authors Jevgeņija Lugiņina , Māris Turks , Vitālijs Rjabovs
Department (14A00) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts