RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Termiski apstrādāts sārmu aktivizētais materiāls ar vides PH regulējošām spējām un tā izmantošana nepārtrauktas darbības biogāzes reaktorā

Type Latvijas
Number LV15202
Title Termiski apstrādāts sārmu aktivizētais materiāls ar vides PH regulējošām spējām un tā izmantošana nepārtrauktas darbības biogāzes reaktorā
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.05.2017
Patenta pieteikuma datums 26.08.2015
Authors Ģirts Būmanis , Diāna Bajāre , Linda Mežule , Tālis Juhna
Department (24301) Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra, (24500) Materiālu un konstrukciju institūts