RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Ar silīcija nitrīdu modificēta mullīta-ZrO2 keramika

Type Latvijas
Number LV15176
Title Ar silīcija nitrīdu modificēta mullīta-ZrO2 keramika
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.09.2017
Patenta pieteikuma datums 15.04.2016
Authors Gaida Maruta Sedmale , Māris Rundāns , Ints Šteins , Ilmārs Zālīte , Ingunda Šperberga
Department (14N00) Neorganiskās ķīmijas institūts, (14100) Silikātu materiālu institūts