RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Anizotropi hidrofobas tērauda virsmas veidošanas paņēmiens

Type Latvijas
Number LV15303
Title Anizotropi hidrofobas tērauda virsmas veidošanas paņēmiens
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.04.2018
Patenta pieteikuma datums 12.08.2016
Authors Artūrs Medvids , Gundars Mežinskis , Pāvels Onufrijevs , Mārtiņš Zeidaks
Department (14100) Silikātu materiālu institūts, (14500) Tehniskās fizikas institūts