RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Dispersion compensated spectrum sliced wavelenght division multiplexed optical communication system

Type Latvian
Patent number LV15236B
Application number P-16-108
Title in Latvian Dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma
Title in English Dispersion compensated spectrum sliced wavelenght division multiplexed optical communication system
Date of publication (B) 20.12.2017
Date of filling 23.12.2016
Authors Sandis Spolītis , Vjačeslavs Bobrovs , Ģirts Ivanovs , Anita Alševska , Lilita Ģēģere
Department (13100) Institute of telecommunications
Summary

Izgudrojums ir saistīts ar telekomunikāciju nozari, konkrēti ar spektrāli sagrieztām viļņgarumdales blīvētām pasīvām optiskām sistēmām (SS-WDM PON). Izgudrojums ir dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma, kuru var pilnībā integrēt jau eksistējošos optiskajos piekļuves tīklos, tādā veidā sniedzot iespēju palielināt pārraides attālumu starp pakalpojumu sniedzēju un klientiem un lejupplūsmas datu pārraides ātrumu kanālā, izmantojot vienu kopēju platjoslas trokšņveida pastiprinātās spontānās emisijas (ASE) gaismas avotu. Sistēma ietver platjoslas trokšņveida ASE gaismas avotu (1) ar līdzenu izejas optiskā signāla frekvenču raksturlīkni, kas ir veidots uz kaskādē slēgtas erbija leģētās šķiedras optisko pastiprinātāju (EDFA) struktūras, sakārtotu viļņvadu režģi (AWG) (2), kas veic ASE signāla spektra sagriešanu, elektriskā signāla ģeneratoru (3), koda formētāju (4), pusvadītāju optisko pastiprinātāju (5), optiskā signāla ārējo elektro-absorbcijas modulatoru (EAM) (6), optiskā signāla apvienotāju pēc jaudas (7), dispersijas kompensācijas moduli (8), standarta vienmodas optisko šķiedru (9), optisko signālu sadalītāju pēc viļņu garuma (10), pusvadītāja PIN fotodiodi (11), elektrisko zemfrekvenču filtru (12), elektrisko augstfrekvenču osciloskopu ar bitu kļūdas attiecības (BER) novērtēšanas funkciju (13).

Summary in English

Invention is related to the telecommunications field, more specific to the sector of spectrum sliced passive optical wavelength division multiplexed access systems (SS-WDM PON). Invention is dispersion compensated spectrum sliced wavelength division multiplexed optical communication system, which can be fully integrated in the existing optical access networks, allowing to increase the transmission distance between service provider and customers and downstream data transmission speed per channel, by using broadband noise-type amplified spontaneous emission (ASE) light source. The system comprises a broadband noise-like ASE light source (1) with smooth optical output signal frequency response, which is created on the structure of a cascaded erbium doped fiber amplifiers (EDFA), an arrayed waveguide grating (AWG) (2) carrying out the spectrum slicing of ASE signal, an electrical signal generator (3), a code shaper (4), a semiconductor optical amplifier (5), an optical signal external electro-absorption modulator (EAM) (6), an optical power coupler (7), a dispersion compensation module (8), a standard single-mode optical fiber (9), an optical signal wavelength splitter (10), a semiconductor PIN photodiode (11), an electrical low-pass filter (12), an electrical high-frequency oscilloscope with the bit error ratio (BER) assessment function (13).

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20171220&DB=&locale=en_EP&CC=LV&NR=15236B&KC=B&ND=4