RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens

Type Latvijas
Number LV15305
Title Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.03.2018
Patenta pieteikuma datums 21.04.2017
Authors Jānis Lungevičs , Ernests Jansons , Klāvs Stiprais , Kārlis-Agris Gross
Department (25600) Mehānikas un mašīnbūves institūts, (14N04) Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija