RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Alkil- un aril-D-mannopiranozīdu un 1-tio-D-mannopiranozīdu iegūšanas paņēmiens šķidrā sēra dioksīdā

Type Latvijas
Number LV15298
Title Alkil- un aril-D-mannopiranozīdu un 1-tio-D-mannopiranozīdu iegūšanas paņēmiens šķidrā sēra dioksīdā
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.04.2018
Patenta pieteikuma datums 25.10.2017
Authors Jevgeņija Lugiņina , Krista Gulbe , Māris Turks
Department (14A00) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts