RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Work Environment Risks in a Vegetable Growing Company

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Darba vides riska faktori dārzeņu audzēšanā
Title in English Work Environment Risks in a Vegetable Growing Company
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.5 Earth science, physical geography and related Environmental sciences
Authors Valentīna Urbāne
A. Smiltiņa-Plūdone
Keywords vegetables, cabbage cultivation, ergonomics, occupational risks, the farm 'Kazi'
Abstract Viena no prioritārajām lauksaimniecības nozarēm Latvijā ir dārzeņkopība. Tā nodarbina aptuveni 18500 darbinieku. Dārzeņkopība ir specializēta dārzkopības apakšnozare, kura aptver dārzeņu audzēšanu atklātā laukā un segtajās platībās. Darbs dārzeņu audzēšanas saimniecībās pēdējos gados tiek mehanizēts. Attīstoties zinātnei un tehnikai, dārzeņu audzēšanā tiek pielietota arvien modernāka lauksaimniecības tehnika. Ja agrāk dārzeņu stādīšana, sēšana un novākšana notika ar rokām , tad pašlaik roku darbs tiek aizstāts ar dažādām dārzeņu sēšanas un stādīšanas mašīnām, kas dod iespēju apsēt un apstādīt lielas platības. Dārzeņu novākšanā tiek pielietoti gan burkānu, gan kartupeļu novākšanas kombaini, kas dārzeņus arī sašķiro. Tomēr tādas tehnikas pielietošana iespējama saimniecībās, kuras apstrādā lielas zemes platības. Latvijā joprojām ir daudz mazu un vidēju zemnieku saimniecību, kurās pārsvarā ir roku darbs. Arī lielajās saimniecībās neiztiek bez roku darba, piemēram, apsēto un apstādīto platību apkopšanā (ravēšana, īpaši siltumnīcu platībās, kaplēšana, nezāļu izraušana no vagām), tāpat arī dārzeņu šķirošanā. Neviena darba vieta nav ideāla. Drošība darbā nav un nevar būt absolūta. Lai cik droši un atbilstoši strādājošo vajadzībām būtu iekārtota darba vide, darbinieki nevar būt pilnībā pasargāti no darba vides riskiem. Tādējādi arī dārzeņu audzēšanas saimniecībās ir iespējami dažādi darba vides riski, īpaši ergonomiskie. Kā šie riski ietekmēs strādājošos, atkarīgs gan no veicamā darba, gan darba slodzes, gan katra strādnieka organisma īpatnībām. Mūsdienās darba vide mainās līdz ar straujajām pārmaiņām pasaulē - darbs kļūst intensīvāks, prasa maksimālu uzmanību un koncentrēšanos, darba apjoma samērošanu ar cilvēka garīgajām un fiziskajām spējām, dažādu organizatorisko jautājumu risināšanu. Vēl joprojām aktuāli ir tādi darba vides riski kā troksnis, vibrācija, putekļi, ķīmiskās vielas u.c. Aptuveni 100 000 ķīmisko vielu, 50 fizikālo faktoru, 200 bioloģisku faktoru, 20 ergonomisko faktoru un identisks skaits fizisko darba slodžu uzskatāmi par kaitīgiem faktoriem vai apstākļiem darba vietā un ir saistīti ar ļoti daudzām psiholoģiskām un sociālām problēmām - arodslimībām, nelaimes gadījumiem darbā, stresa reakcijām, neapmierinātību ar darbu. Lielākā daļa šo problēmu ir novēršamas, tomēr nav iespējams uzturēt tādu darba vidi, kurā pilnīgi nebūtu riska faktoru, tāpēc to samazināšana un kontrole ir katra darba devēja pienākums
Abstract in English In this work is information about work processes and risks of the working environment that are most characteristic of a particular cabbage farm are considered, as well as the methods for evaluation of these risks, author identifies and analyses the working environment risks in particular work places, and suggests organisational and technical measures for reduction or elimination of these risks.
Reference Urbāne, V., Smiltiņa-Plūdone, A. Work Environment Risks in a Vegetable Growing Company. In: 51. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE ’2010): sekcija "Tehnogēnās vides drošības zinātniskās problēmas": konferences rakstu krājums, Latvia, Rīga, 14-16 October, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, pp.71-79. ISBN 978-9934-10-128-1.
ID 10057