RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Research and Development of Modular Uninterruptible Power Supply System with Varied Energy Sources and Storages

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 06.07.2011 11:00, EEF, Kronvalda b. 1-117
Publication language English (en)
Title in original language Research and Development of Modular Uninterruptible Power Supply System with Varied Energy Sources and Storages
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Andrejs Stepanovs
Keywords uninterruptible power supply system, energy storage, supercapacitor, alternative energy source, photovoltaic panel, power factor corrector, Matlab-simulink
Abstract Šī doktora disertācija ir veltīta uz universāliem spēka moduļiem (USM) veidotas modulāras nepārtrauktās barošanas bloka (NBB) sistēmas izstrādei. Darba novitāte un atšķirība no citiem jau eksistējošiem NBB moduļiem ir USM multifunkcionalitāte. Esošie NBB moduļi ļauj palielināt jaudu vai apvienot vairākus moduļus sistēmas drošuma palielināšanai. Ar USM palīdzību arī var izmantot tādus alternatīvās enerģijas avotus un uzkrājējus kā superkondensatorus, spararatus, kurināmā elementus, saules paneļus, vēja ģeneratorus un citus. Tirgū šobrīd ir pieejamas dažādu veidu NBB sistēmas. Dažas no tām nav paplašināmas. Dažas no tām var slēgt paralēli, lai palielinātu jaudu un drošumu. Dažas no tām izmanto tādus alternatīvos enerģijas uzkrājējus kā superkondensatorus un spararatus. Visattīstītākās NBB sistēmas pat var pārslēgties starp darbības režīmiem(dubultās pārveidošanas režīms vai mijiedarbības ar tīklu režīms), lai uzlabotu lietderību vai palielinātu drošumu. Disertācijā pētītā modulārā NBB sistēma apvieno lielāko daļu iepriekš minēto funkciju. Ar to var: - izveidot invertorus, aktīvos taisngriežus, līdzstrāvas pārveidotājus; - izveidot dažādas NBB topoloģijas, piemēram, “NBB ar pārslēgšanos”, “dubultās pārveidošanas NBB”, “līdzstrāvas NBB”; - izmantot tādus enerģijas uzkrājējus kā superkondensatorus un spararatus; - izmantot tādus enerģijas avotus kā saules paneļus, vēja turbīnas, kurināmā elementus; - izveidot NBB sistēmas priekš attālinātām vietām, kur nav pieejams tīkla spriegums, bet ir pieejami alternatīvie enerģijas avoti; - veidot spēka pārveidotājus, kurus viegli pārveidot par citām sistēmām. Pirmajā nodaļā ir aprakstītas tīkla problēmas. Ir dots īss NBB topoloģiju apraksts. Ir aprakstīti arī NBB sistēmās izmantojamie enerģijas avoti un uzkrājēji. Pirmās nodaļas beigās ir doti iemesli modulārās sistēmās izmantošanai. Otrajā nodaļā ir aprakstītas USM izstrādes stadijas. Trešajā nodaļā ir aprakstīta Matlab-simulink modeļu izstrāde priekš USM un tā vadības algoritmiem. Ceturtajā nodaļā ir apskatīti modelēšanas un eksperimentālie pierādījumi iespējamajai USM izmantošanai NBB sistēmu veidošanā. Pēdējā nodaļā ir aprēķinātas USM un ar USM veidotas NBB sistēmas izmaksas. Disertācija ir rakstīta angļu valodā. Tā satur: 190 lapaspuses, ievadu, 5 nodaļas, secinājumus, 190 attēlus, 72 formulas, 29 tabulas, 68 literatūras avotus un 4 pielikumus.
Reference Stepanovs, Andrejs. Research and Development of Modular Uninterruptible Power Supply System with Varied Energy Sources and Storages. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 190 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 10329