RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development of Power Electric Converters for Hydrogen Energy Equipment

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: , RTU EEF Kronvalda bulvāris 1 - 117
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ūdeņraža enerģētiskās iekārtas spēka elektronikas pārveidotāju izstrāde
Title in English Development of Power Electric Converters for Hydrogen Energy Equipment
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Research platform Information and Communication
Authors Ingars Steiks
Keywords fuel cell, hydrogen energy, modular power converters
Abstract Promocijas darbs ir veltīts ūdeņraža enerģētiskās iekārtas spēka elektronikas pārveidotāju izpētei, analīzei un izstrādei. Darba gaitā tika pētītas ūdeņraža enerģētiskās iekārtas, to virknes un paralēlais slēgums, kā arī līdzstrāvas/līdzstrāvas paaugstinošie pārveidotāji un līdzstrāvas/maiņstrāvas daudzlīmeņu invertori. Darba pirmā nodaļa ir veltīta ūdeņraža enerģētisko iekārtu darbības izpētei un to modelēšanas iespējām. Tāpat ir veikta eksperimentāla ūdeņraža enerģētisko iekārtu virknes un paralēlā slēguma izpēte un analīze. Darba otrā nodaļa ietver līdzstrāvas/līdzstrāvas paaugstinošā pārveidotāja un līdzstrāvas/maiņstrāvas pārveidotāja izvēli, bet darba trešā nodaļa ir veltīta pārveidotāju un to vadības algoritmu modelēšanai. Ceturtajā nodaļā ir eksperimentāli pārbaudīta ūdeņraža enerģētisko iekārtu spēka elektronikas pārveidotāju un to palīgiekārtu darbība. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 146 lapaspusēm un satur: ievadu, 4 nodaļas, secinājumus, 130 attēlus, 34 formulas, 11 tabulas, 103 izmantotos informācijas avotus un 7 pielikumus.
Abstract in English The thesis is devoted to elaboration to power electric converters for hydrogen energy equipment. The load difference of hydrogen energy equipment connected in series and parallel, a DC/DC converter and a DC/AC converter for hydrogen energy equipment has been investigated and elaborated. The first chapter of the thesis is devoted to research and simulation of the hydrogen energy equipment. It also includes experimental elaboration and analyze of the hydrogen energy equipment in series and in parallel connection. The second chapter contains analyze of DC/DC converters with an active clamping possibility and multilevel DC/AC converters. Simulations of power electric converters for hydrogen energy equipment have been presented in the third chapter. It also includes control algorithms of power converters. Chapter four represents experimental set-up of power electric converters and additional equipment for hydrogen energy equipment. The thesis is written in Latvian language, contains: 146 pages, introduction, 4 chapters, conclusions, 130 figures, 34 formulas, 11 tables, 103 references and 7 appendixes.
Reference Steiks, Ingars. Development of Power Electric Converters for Hydrogen Energy Equipment. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 146 p.
Summary in English Summary in English
ID 10459