RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Environment and Economics

Publication Type Reviewed scientific monograph (one author or a group of authors)
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Vide un ekonomika
Title in English Environment and Economics
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Dzintra Atstāja
Dzineta Dimante
Ivars Brīvers
Jānis Malzubris
Miriama Keneta
Tatjana Tambovceva
Inga Šīna
Agita Līviņa
Jānis Grasis
Jānis Ieviņš
Biruta Pūle
Anna Ābeltiņa
Keywords Environment, economics, sustainable development
Abstract Grāmata Vide un ekonomika ir neatsverams izziņas avots ar vidi, vides eko-nomiku, dabas resursu ekonomiku saistītu studiju kursu apgusanā Latvijas skolās un augstskolās. Daudzas tēmas ir saistošas arī vides, ekonomikas un vadības speciālistiem.
Abstract in English Grāmata Vide un ekonomika ir neatsverams izziņas avots ar vidi, vides eko-nomiku, dabas resursu ekonomiku saistītu studiju kursu apgusanā Latvijas skolās un augstskolās. Daudzas tēmas ir saistošas arī vides, ekonomikas un vadības speciālistiem.
Reference Atstāja, D., Dimante, D., Brīvers, I., Malzubris, J., Keneta, M., Tambovceva, T., Šīna, I., Līviņa, A., Grasis, J., Ieviņš, J., Pūle, B., Ābeltiņa, A. Environment and Economics. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. 256 p. ISBN 9789984453712.
ID 10598