RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Research of Characteristics of Latvian Innovative Furniture Production and Building Material of Wild Cherry (Prunus Avium L.) Wood

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 12.10.2011 16:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24, 272. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Latvijas inovatīvā mēbeļu un celtniecības materiāla no saldā ķirša (Prunus avium L.) koksnes īpašību pētījumi
Title in English Research of Characteristics of Latvian Innovative Furniture Production and Building Material of Wild Cherry (Prunus Avium L.) Wood
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Gunārs Pavlovičs
Keywords cherry wood, Prunus avium L
Abstract Sakarā ar to, ka saldā ķirša koksne kļūst pieprasīta pasaules tirgū un Latvijā ir sākta tā audzēšana koksnes ieguvei, tika veikti pētījumi, lai noskaidrotu Latvijā augošo saldā ķirša koksnes īpašības. Darbā tika izmantoti saldā ķirša Prunus avium L. koki no dažādām Latvijas audzēm. Pētījumiem izmantoti no 19 līdz 20,5 m augsti ķirša koki, ar diametru no 27,0 līdz 32,0 cm (1,3 m augstumā), un vecumā no 31 līdz 43 gadiem. Pētījumus veica paraugiem no četriem stumbra augstumiem ( resgalis, ¼, ½, ¾, ). Saldā ķirša koksnei veica dažādu īpašību pētījumus, tādus kā – morfoloģiskās, fizikālās, mehāniskās, tehnoloģiskās, optiskās, siltumfizikālās un ķīmiskās. Iegūtie rezultāti ļauj prognozēt, ka Latvijā izaudzēta saldā ķirša koksne ir konkurētspējīga pasaules tirgū.
Abstract in English Owing to the growing demand for wild cherry wood in the world’s market and Latvia, its cultivation for harvesting has been initiated, and studies of the properties of wild cherry wood growing in Latvia are under way. At work arrived trees of wild cherry Prunus avium L from different stand of Latvia. For research used wild cherry wood from 19 till 20,5 m high, in the diameter from 27,0 till 32,0 cm (at the 1,3 m high) and ages from 31till 43 year. For studies to perform of 4 height of stem (butt-end, ¼, ½, ¾).The wild cherry wood realized researches of different properties, such as morphological, physical, mechanical, technological, optical, thermophysical and chemical. Obtained results allow prognose, that wild cherry wood growing in Latvia are competitive in the world’s market.
Reference Pavlovičs, Gunārs. Research of Characteristics of Latvian Innovative Furniture Production and Building Material of Wild Cherry (Prunus Avium L.) Wood. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 131 p.
Summary in English Summary in English
ID 10898