RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Business Communication

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Lietišķā komunikācija
Title in English Business Communication
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Ilona Ezera
Keywords communication process, aspects of interpersonal communication,problems and barriers to communication effective communication
Abstract Termina "Lietišķā komunikācija" izcelsme aplūkojama saistībā ar angļu "Business Communication", kas tiešā tulkojumā nozīmē: komercdarbības vai peļņas darījumu komunikācija. Mūsdienās komercdarbība aplūkojama kā visai sarežģīts process - faktiski tā ir kolektīvā darba produkts, kurā iesaistīti nozīmīgi resursi, tādēļ komunikācija tiek definēta kā būtisks sadarbības līdzeklis, mijiedarbība, kas nodrošina izveidotās organizācijas, tās darbinieku un sabiedrības mērķu sasniegšanu.
Abstract in English Contemporary definitions of business include: the buyng and selling of commodities and services, a commercial or industrial establishment, the trade or patronage of customers, commercial practice or policy. These definitions share a common theme and goal: selling and buying goods or services for profit. No company will make a profit unless it communicates effectively with employees,customers and another interest groups.
Reference Ezera, I. Business Communication. 1.sējums. Rīga: Multineo, 2007. 114 p. ISBN 978-9984-9932-8-7.
ID 11654