RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Higher Mathematics. Probability Theory and Mathematical Statistics

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Augstākā matemātika. Varbūtību teorija un matemātiskā statistikā
Title in English Higher Mathematics. Probability Theory and Mathematical Statistics
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.1 Mathematics
Authors Andrejs Koliškins
Keywords Probability theory, mathematical statistics
Abstract šis mācību līdzeklis tiek izdots trijās daļās. Tā saturs atbilst tehnisko augstskolu augstākās matemātikas kursa programmai. Mācību līdzekļa trešā daļa satur divas augstākās matemātikas nodaļas: varbūtību teorija un matemātiskā statistika.
Abstract in English The textbook on higher mathematics consists of three parts. The contents of these parts correspond to mathematics curriculum in technical universities. The third part of the textbook contains the following two parts of higher mathematics: probability theory and mathematical statistics.
Reference Koliškins, A. Higher Mathematics. Probability Theory and Mathematical Statistics. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 86 p. ISBN 978-9934-0-1649-3.
ID 12178