RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: FPGA Implementation of Parametrical Orthogonal Transform-Based Experimental DSP Devices

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 12.01.2012 15:45, Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātē,
Publication language English (en)
Title in original language FPGA Implementation of Parametrical Orthogonal Transform-Based Experimental DSP Devices
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Gatis Valters
Keywords CRABOT transforms
Abstract Šis darbs ir veltīts CRABOT(komplekso, uz rotāciju leņķiem balstīto, - turpmāk lietosim žargonu ”leņķisko”) pārveidojumu realizācijas problēmām FPGA. Lai izvairītos no smagnējiem apzīmējumiem, publikācijā pārveidojumi ir nosaukti par fīpārveidojumiem vai fī-transformācijām. Kā jau minēts Māra Tērauda disertācijā, ”leņķi kā parametri nav jaunums, tie tiek pielietoti Givensa rotācijā, SVD, un EVD piemeklēšanas algoritmos.” Minētajā disertācijā ir aplūkoti reālie leņķiskie pārveidojumi (RABOT un to dažādas apakšklases). Pēdējā laikā, kā to liecina, piemēram, komplekso veivletu pētniecības attīstība, ir aktualizējusies arī komplekso leņķisko pārveidojumu izpēte. Kompleksās rotācijas (Jakobi rotācijas) pēdējās desmitgadēs plaši tiek izmantotas SVD un QR-algoritmos (īpašvērtību aprēķinos), bet pēdējā desmitgadē sakarā ar straujo ASIC un FPGA shēmu sarežģītības un ātrdarbības pieaugumu, ir pavērusies reāla iespēja šo algoritmu plašākai iemiesošanai mikroshēmās.
Reference Valters, Gatis. FPGA Implementation of Parametrical Orthogonal Transform-Based Experimental DSP Devices. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2012. 180 p.
Summary in English Summary in English
ID 12196