RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Use of WDM Technology in Passive Optical Access Infrastructure Solutions

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 12.01.2012 16:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 210 auditorijā.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Viļņgarumdales blīvēšanas tehnoloģijas izmantošana pasīvajos piekļuves infrastruktūras risinājumos
Title in English The Use of WDM Technology in Passive Optical Access Infrastructure Solutions
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Ilya Lyashuk
Keywords FTTH, FTTx, WDM, PON, WDM-PON
Abstract Šī promocijas darba mērķis bija novērtēt maksimālā abonentu skaita ierobežojumus WDM izmantošanai pasīvajos piekļuves risinājumos, gan daļēji saglabājot, gan izveidojot pilnīgi jaunu infrastruktūru. Atrast izstarotāju minimālo izejas jaudas līmeni dažādu WDM risinājumu drošai darbībai. Balstoties uz literatūras analīzi, bija izvēlēti 3 koncepti WDM izmantošanai pasīvajos piekļuves risinājumos. Viens no tiem (WDM/TDM-PON) ir domāts eksistējošās infrastruktūras papildināšanai ar ērto un ātro iespējamo ieviešanu un 2 parējie (ASE un LED spektrālā sagriešana un četrviļņu miejiedārbes izmantošana) ir domāti pilnīgi jauno tīklu ierīkošanai. Rezultātā bija atrasts maksimālais iespējamais abonentu skaits visiem konceptiem, kā arī minimālā nepieciešamā izstarotāju izejas jauda. Papildus bija novērtēta nelineāro efektu iedarbība uz abonentu skaita samazināšanu un atrasts nepieciešamais izstārotāju skaits. Promocijas darbs balstās uz eksperimentāliem rezultātiem un teorētiskiem aprēķiniem ar simulēšanas programmatūras izmantošanu. Darba apjoms – 145 lpp, 108 attēli, 45 tabulas, 1 pielikums un 139 literatūras avoti.
Abstract in English Šī promocijas darba mērķis bija novērtēt maksimālā abonentu skaita ierobežojumus WDM izmantošanai pasīvajos piekļuves risinājumos, gan daļēji saglabājot, gan izveidojot pilnīgi jaunu infrastruktūru. Atrast izstarotāju minimālo izejas jaudas līmeni dažādu WDM risinājumu drošai darbībai. Balstoties uz literatūras analīzi, bija izvēlēti 3 koncepti WDM izmantošanai pasīvajos piekļuves risinājumos. Viens no tiem (WDM/TDM-PON) ir domāts eksistējošās infrastruktūras papildināšanai ar ērto un ātro iespējamo ieviešanu un 2 parējie (ASE un LED spektrālā sagriešana un četrviļņu miejiedārbes izmantošana) ir domāti pilnīgi jauno tīklu ierīkošanai. Rezultātā bija atrasts maksimālais iespējamais abonentu skaits visiem konceptiem, kā arī minimālā nepieciešamā izstarotāju izejas jauda. Papildus bija novērtēta nelineāro efektu iedarbība uz abonentu skaita samazināšanu un atrasts nepieciešamais izstārotāju skaits. Promocijas darbs balstās uz eksperimentāliem rezultātiem un teorētiskiem aprēķiniem ar simulēšanas programmatūras izmantošanu. Darba apjoms – 145 lpp, 108 attēli, 45 tabulas, 1 pielikums un 139 literatūras avoti.
Reference Lyashuk, Ilya. The Use of WDM Technology in Passive Optical Access Infrastructure Solutions. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2012. 145 p.
Summary in English Summary in English
ID 12217