RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Chemical and Thermal Activation of Clays of Latvia

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Latvijas mālu ķīmiskā un termiskā aktivēšana
Title in English Chemical and Thermal Activation of Clays of Latvia
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Ingunda Šperberga
Andris Cimmers
Maija Matroze
Dainida Ulme
Keywords Chemical activation, thermal activation, mechanical strength
Abstract Šajā darbā tiek apskatīta jauna tipa materiālu ieguve, Latvijas mālus ķīmiski un termiski aktivējot.
Abstract in English -
Reference Šperberga, I., Cimmers, A., Matroze, M., Ulme, D. Chemical and Thermal Activation of Clays of Latvia. In: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress: sekcija "Tehniskās zinātnes”: tēžu krājums, Latvia, Rīga, 24-27 October, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, pp.119-119. ISBN 978-9934-10-227-1.
Full-text
ID 12804