RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Eccentric Structure Behaviour under Dynamic Loading

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ekscentriskas konstrukcijas darbība dinamisko slodžu ietekmē
Title in English Eccentric Structure Behaviour under Dynamic Loading
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Līga Gaile
Ivars Radiņš
Keywords frequency, mode shapes, sightseeing tower, steel tower, synchronization
Abstract Vairumā gadījumu būves, kas atrodas reģionos ar mazu seismisko aktivitāti, konstrukcijas ekspluatācijas laikā ir pakļautas tikai vēja dinamiskajām slodzēm. Tomēr vieglām konstrukcijām, piemēram gājēju tiltiem vai skatu torņiem, ar nelielu svārstību rimšanas koeficientu un zemu pašsvārstību frekvenci, gājēju dinamiskā iedarbe var izsaukt konstrukcijas svārstības. Pēdējos 10 gados pasaulē aktīvi tiek pētīts gājēju dinamiskās iedarbes raksturs un ietekme uz tiltiem, kuru pašsvārstību frekvence ir līdzīga gājēju pārvietošanās frekvencei. Vieglu skatu torņu gadījumā, apmeklētājiem pārvietojoties pa kāpnēm, tornim līdzīgā veidā tiek pielikta dinamiskā iedarbe un ekscentriskas konstrukcijas gadījumā tā var izsaukt būtiskas vērpes svārstības. Literatūrā nav atrodami pētījumi par gājēju izraisītām dinamiskām iedarbēm uz torņveida konstrukcijām. Pētījumā analizēta slogojuma ekscentritātes ietekme uz režģota tērauda torņveida konstrukcijas pašsvārstību frekvenci un svārstību modu. Eksperimentāli izmērīts svārstību paātrinājums ekscentriskam 34 m augstam skatu tornim Dzintaros.
Abstract in English In non seismic areas typical steel towers are mainly subject to wind loads. In the case of sightseeing towers with lattice steel structure core and low natural frequency of the structure human and structure interaction could play a role in the tower design. This paper analyses the response of the tower structure to excitation caused by a human movement to assure safe exploitation and acceptable human comfort levels during the exploitation. There are adopted different levels of the structure and human behavior synchronization and its effect on the structure. This phenomenon (synchronization) should be taken into account because people respond naturally to a structure oscillation when structure has a frequency close to people natural movement frequency. In this paper there are analyzed possible mode shapes of the existing 34m high steel core sightseeing tower structure. Paper gives recommendation of the maximum number of people allowed on the existing structure to ensure safe tower exploitation.
Reference Gaile, L., Radiņš, I. Eccentric Structure Behaviour under Dynamic Loading. In: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte": sekcija "Tehniskās Zinātnes": tēžu krājums, Latvia, Rīga, 24-27 October, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, pp.70-70. ISBN 978-9934-10-227-1.
Full-text Full-text
ID 12987