RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Physical Chemist Juris Balodis (1911-1990) in Life and Work

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Fizikālķīmiķis Juris Balodis (1911-1990) dzīvē un darbā
Title in English Physical Chemist Juris Balodis (1911-1990) in Life and Work
Field of research 6. Humanities and art
Sub-field of research 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Authors Uldis Alksnis
Augusts Ruplis
Ilgvars Grosvalds
Keywords Latvian State University, Riga Polytechnical Institute, physical chemistry
Abstract Ievērojamā fizikālķīmiķa docenta Jura Baloža dzīve un darbs saistās ar Latvijas Valsts Universitātes (1944-1958) un Rīgas Politehniskā institūta (1958-1979) Fizikālās ķīmijas katedru. No viņa grāmatām „Fizikālās ķīmijas praktiskie darbi” zināšanas smēlušās vairākas Latvijas ķīmiķu paaudzes. 2011. gadā apritēja 100 gadu no viņa dzimšanas dienas un vairāk kā 20 gadu, kopš viņa nav mūsu vidū.
Abstract in English Juris Balodis (1911-1990) i san outstanding personality in the history of Latvian physical chemistry. His life and work is closely linked with the chzir of Physical Chemistry of Latvian State Universilty (1944-1958) and Riga Polytechnical Institute (1958-1979). Several generations of Latvian students of chemistry have obtained the knowledge in physical chemistry from Juris Balodis books. These are the three original volumes of „ Practical Laboratory Works in Physical Chemistry” (First edition: 1954-1959, Second edition 1975-1977). The year 2011 was the year of Juris Balodis one 100 the anniversary and more then 20 years then he has passed away.
Reference Alksnis, U., Ruplis, A., Grosvalds, I. Physical Chemist Juris Balodis (1911-1990) in Life and Work. The Humanities and Social Sciences. Vol.19, 2012, pp.77-80. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Full-text Full-text
ID 13167