RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Svārstību slāpētājsistēmu analīze un pielietojums
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Andris Eizenbergs
Līga Gaile
Keywords damping
Abstract Darbā detalizēti apskatīts noregulētās masas svārstību slāpētāju aprēķins. Tika izpētīts, par cik var samazināt horizontālos pārvietojumus, no vēja slodzes, ierīkojot monolīta dzelzsbetona augstceltnē ar iekšējo kodolu, un pa perimetru izliktām kolonām dažādas masas svārstību slāpētājsistēmas.
Abstract in English -
Reference Eizenbergs, A., Gaile, L. -. In: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 27-27 April, 2012. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, pp.207-207. ISBN 978-9934-10-380-3.
Full-text Full-text
ID 13588