RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: .

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Enantioselektīvās hidrogenēšanas efektivitātes izpēte homohirālu N-hidroksi-2-(1,1-diokso-2-fenil-2,3-dihidro-1H-benzo[d]izotiazol-3-il)acetamīdu iegūšanai
Title in English .
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Natālija Usačova
Gundars Leitis
Aigars Jirgensons
Keywords enentioselektīva hidrogenēšana, asimetriskās hidrogenēšanas efektivitāte
Abstract .
Abstract in English .
Reference Usačova, N., Leitis, G., Jirgensons, A. .. In: 50. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 23-23 April, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009, pp.151-151. ISBN 978-9984-32-401-2.
Full-text Full-text
ID 14141