RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Quantum Chemical Simulations of TiO2 Nanotubes for Photocatalytic Hydrogen Generation

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Titāna dioksīda nanocauruļu kvantu ķīmijas modelēšana fotokatalītiskajai ūdeņraža ieguvei
Title in English Quantum Chemical Simulations of TiO2 Nanotubes for Photocatalytic Hydrogen Generation
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Oļegs Lisovskis
Sergejs Piskunovs
Jurijs Žukovskis
Jurijs Ozoliņš
Keywords TiO2 nanotubes, photocatalytic hydrogen, chemical simulations
Abstract TiO2 ir viens no perspektīvākajiem fotokatalizatoriem ūdens šķelšanas nolūkiem. Salīdzinot ar tilpuma fāzes katalizatoriem, TiO2 nanocaurulēm piemīt lielāks virsmas laukums un, secīgi, labāka adsorbcijas kapacitāte un augstāka fotokatalītiskā aktivitāte.
Abstract in English TiO2 samples are one of the most attractive photocatalysts proposed for water-splitting applications. When comparing with conventional catalysts, titania nanotubes (NTs) possess larger surface area and, thus, have better adsorption capacity and higher photocatalytic activity.
Reference Lisovskis, O., Piskunovs, S., Žukovskis, J., Ozoliņš, J. Quantum Chemical Simulations of TiO2 Nanotubes for Photocatalytic Hydrogen Generation. In: LU Cietvielu fizikas institūta 28. zinātniskās konferences tēzes, Latvia, Rīga, 8-10 February, 2012. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2012, pp.7-7.
Full-text
ID 14567