RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Synthesis

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Dzelzs oksīda magnētisko nanodaļiņu sintēze, īpašības un pielietošanas iespējas
Title in English Synthesis, Properties and Applications of Magnetic Iron Oxide Nanoparticles
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Aļona Gabrene
Inna Juhņeviča
Keywords iron oxide nanoparticles, magnetite, sol-gel, co-precipitatuon
Abstract Dzelzs oksīdu magnētiskās nanodaļiņas izraisa interesi izmantošanai katalīzē un biomedicīnā - terapeitisko aģentu piegādei organismā, lokalizētajā termoterapijā, zāļu pārvēršanai to aktīvajā formā, DNS ekstrahēšanai, bioloģisko šķidrumu detoksikācijai. Nanodaļiņām, kuras izmanto biomedicīnā un bioinženierijā, jābūt ar augstu magnetizācijas vērtību, izmēriem < 100 nm, zemu polidispersitāti, fizikālo un ķīmisko īpašību stabilitāti.
Abstract in English Dzelzs oksīdu magnētiskās nanodaļiņas izraisa interesi izmantošanai katalīzē un biomedicīnā - terapeitisko aģentu piegādei organismā, lokalizētajā termoterapijā, zāļu pārvēršanai to aktīvajā formā, DNS ekstrahēšanai, bioloģisko šķidrumu detoksikācijai. Nanodaļiņām, kuras izmanto biomedicīnā un bioinženierijā, jābūt ar augstu magnetizācijas vērtību, izmēriem < 100 nm, zemu polidispersitāti, fizikālo un ķīmisko īpašību stabilitāti.
Hyperlink: http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7956/konference2012_2.pdf 
Reference Gabrene, A., Juhņeviča, I. Synthesis, Properties and Applications of Magnetic Iron Oxide Nanoparticles. In: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli: 53. RTU Studentu zinātniskā un tehniskā konference, Latvia, Rīga, 24-24 April, 2012. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, pp.262-262. ISBN 9789934103919.
Full-text Full-text
ID 15580