RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Analysis and Realization of Wavelength Filters in Fiber Optic Transmission Systems

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 23.05.2013 16:30, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Āzenes iela 12, 210 auditorija
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Viļņa garuma filtru analīze un realizācija šķiedru optikas pārraides sistēmās
Title in English Analysis and Realization of Wavelength Filters in Fiber Optic Transmission Systems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Oskars Ozoliņš
Keywords Wavelength Filters, Fiber Optic Transmission Systems, all-optical communication systems, wavelength division multiplexing,
Abstract Ņemot vērā strauju kopējo patērētāju datu apjoma pieaugumu, kas pēc Cisco pētījumu prognozēm pieaugs par 32% katru gadu un 2016. gadā sasniegs 82 560 PB mēnesī [27], nepieciešams meklēt jaunus risinājumus optisko sakaru sistēmu parametru uzlabošanai. Pasaulē novērojama tendence, ka no 10 Gbit/s datu pārraides ātruma vienā kanālā WDM sistēmā notiek pakāpeniska pāreja uz 40 Gbit/s un 100 Gbit/s datu pārraides ātruma vienā kanālā [47]. Sakarā ar straujo optisko sakaru sistēmu attīstību nepieciešams noskaidrot ekspluatācijā lietoto viļņa garuma filtru pielietojumu ierobežojumus, kā arī meklēt efektīvākus risinājumus, lai viļņgarumdales blīvēšanas sistēmas padarītu elastīgākas. Promocijas darbs veltīts esošo viļņa garuma filtru izpētei un parametru analīzei viļņgarumdales blīvēšanas sistēmās, kā arī jauna veida viļņa garuma filtru iespēju un ierobežojumu novērtējumam pilnīgi optiskās sakaru sistēmās. Rezultātā promocijas darbā ir apkopots pabeigts pētījumu posms, kurā viļņa garuma filtru pielietošanas iespējas novērtētas gan pašreizējās, gan nākotnes optisko šķiedru sakaru sistēmās.
Abstract in English It is necessary to find solutions for optical transmission system’s parameters improvement because of rapid overall icrease of consumer data amount that by the Cisco forecasts will grow by 32% every year and in 2016 will reach 82 560 PB per month [27]. The tendency in the world is that the 10 Gbit/s data rate per channel in wavelength division multiplexing system is being progressively switched to 40 Gbit/s and 100 Gbit/s data rate per channel [47]. Due to the rapid development of optical transmission systems wavelength filter parameter limitations must be investigated and also new solutions must be found for more flexible and scalable wavelength division multiplexing systems. Doctoral thesis is devoted to study of wavelength filters and its parameters in wavelength division multiplexing systems, as well as, development and estimation of novel filter applications in all-optical communication systems. As a result, the thesis summarizes the completed research in which the wavelength filters applications are evaluated in both current and future optical fiber communication systems.
Reference Ozoliņš, Oskars. Analysis and Realization of Wavelength Filters in Fiber Optic Transmission Systems. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2013. 143 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 15754