RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Eksperimental Testing of Concrete Creep

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Betona šļūdes eksperimentālā pārbaude
Title in English Eksperimental Testing of Concrete Creep
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Daiga Aumeistere
Andīna Sprince
Keywords Concrete, Creep, PVA fibers
Abstract Darbā veikta betona no laika atkarīgo deformāciju attīstības eksperimentālā analīze, salīdzinot divu augsto īpašību šķiedrbetona sastāvus ar un bez nanosilikas piedevu, kas pastiprināti ar polivinilalkohola šķiedrām. Eksperimentā tika izmantoti cilindrveida paraugi 47x190 mm. No katra betona veida tika izgatavoti 15 paraugi: 12 paraugi tika izmantoti šļūdes un rukuma deformāciju noteikšanai, no tiem 6 tika ietīti alumīnija folijā divās kārtās, lai tajos saglabātu nemainīgu mitrumu un 6 tika atstāti žūšanai; 3 paraugi tika sagrauti spiedē, lai noteiktu graujošo cilindrisko slodzi. Paraugi testēti pēc 28 dienu cietēšanas ūdenī
Abstract in English Darbā veikta betona no laika atkarīgo deformāciju attīstības eksperimentālā analīze, salīdzinot divu augsto īpašību šķiedrbetona sastāvus ar un bez nanosilikas piedevu, kas pastiprināti ar polivinilalkohola šķiedrām. Eksperimentā tika izmantoti cilindrveida paraugi 47x190 mm. No katra betona veida tika izgatavoti 15 paraugi: 12 paraugi tika izmantoti šļūdes un rukuma deformāciju noteikšanai, no tiem 6 tika ietīti alumīnija folijā divās kārtās, lai tajos saglabātu nemainīgu mitrumu un 6 tika atstāti žūšanai; 3 paraugi tika sagrauti spiedē, lai noteiktu graujošo cilindrisko slodzi. Paraugi testēti pēc 28 dienu cietēšanas ūdenī
Reference Aumeistere, D., Sprince, A. Eksperimental Testing of Concrete Creep. In: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 27-27 April, 2012. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, pp.204-204. ISBN 978-9934-10-380-3.
Full-text Full-text
ID 16302