RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Betona šļūdes problēmu izpēte dzelzsbetona konstrukcijās
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Jekaterina Jefimova
Genādijs Šahmenko
Andīna Sprince
Keywords Concrete Creep, Long Term Deformations, PVA fibers
Abstract Darba tika atspoguloti svarigakie šludes aspekti, ka ari tika veikts praktisks petijums. Eksperimentalaja petijuma parbauditi jauni augstas stipribas betona sastavi ar dažadu polivinilalkohola (PVA) škiedru daudzumu, četros dažados agrinos vecumos pie maz mainigiem apkartejas vides apstakliem
Abstract in English -
Reference Jefimova, J., Šahmenko, G., Sprince, A. -. In: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 27-27 April, 2012. Rīga: RTU Izdievniecība, 2012, pp.183-183. ISBN 978-9934-10-380-3.
Full-text Full-text
ID 16304