RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Social Housing Amenities in Latvia

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Sociālā dzīvojamā fonda labiekārtotība Latvijā
Title in English Social Housing Amenities in Latvia
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Iveta Stāmure
Sanda Geipele
Keywords social housing fund, real estate management
Abstract ES un pasaules praksē sociālais mājoklis apvieno dažādas īres (nomas) formas nekustamajam īpašumam, kuru īpašnieki un/vai pārvaldnieki ir organizācijas (valsts vai pašvaldību iestādes, nekomerciālas iestādes (bezpeļņas organizācijas) vai to kombinācijas, kurām ir nekomerciāli mērķi - kā likums, saistīti ar mājokļa pieejamību visiem iedzīvotāju slāņiem. Lielākā daļa no jau esošajām sociālās dzīvojamās mājas nav piemērotas personām ar kustību traucējumiem, tās neatbilst mūsdienu siltumtehniskajām un vides prasībām atbilstoši Nacionālā vides politikas plānam un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem.
Abstract in English EU and global practice combines a variety of social housing rent (lease) shape of real property whose owners and / or managers are organizations (national or local authorities, non-commercial institutions (non-profit), or a combination thereof, which has non-commercial purpose - as a rule, associated with access to housing for all segments of the population.
Hyperlink: http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7956/konference2012_2.pdf 
Reference Stāmure, I., Geipele, S. Social Housing Amenities in Latvia. In: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 1-26 April, 2013. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, pp.131-131. ISBN 9789934103919.
Full-text
ID 16322