RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Influence of 1A and 2A Group Modifiers on Structure of Niobophosphate Glasses

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language 1A un 2A grupas modifikatoru ietekme uz niobofosfātu stiklu struktūru
Title in English Influence of 1A and 2A Group Modifiers on Structure of Niobophosphate Glasses
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Guna Krieķe
Agnese Stunda Zujeva
Keywords modifikatori, stikla struktūra, blīvums
Abstract Stiklu īpašības nosaka to sastāvs. Atkarībā no pievienotā modifikatora katjona rādiusa, iespējams izmainīt stiklu fizikālās un ķīmiskās īpašības.
Abstract in English Glass properties are determened by their composition. By adding modifiers, it is possible to change physical and chemical properties.
Reference Krieķe, G., Stunda-Zujeva, A. Influence of 1A and 2A Group Modifiers on Structure of Niobophosphate Glasses. In: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli: 53. RTU Studentu zinātniskā un tehniskā konference, Latvia, Rīga, 10-11 May, 2012. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, pp.1-1.
Full-text
ID 16447