RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Synchronization and Equalization for Multicarrier Systems with Parametric Generalized Unitary Rotation Based Modulation

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 10.10.2013 17:45, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Āzenes 12, 102
Publication language English (en)
Title in original language Synchronization and Equalization for Multicarrier Systems with Parametric Generalized Unitary Rotation Based Modulation
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Artūrs Āboltiņš
Keywords Multicarrier, synchronization, equalization, communication system, transforms
Abstract Pateicoties augošai nepieciešamībai pēc sarežģītiem signālu pārveidojumiem un sasniegumiem signālu apstrādes aparatūras nodrošinājumā, uz rotāciju balstītie unitārie pārveidojumi pēdējo gadu laikā ir guvuši ievērojamu uzmanību. Tādas svarīgas īpašības kā parametrizācija, ātrie algoritmi un citu transformāciju vispārinājums izvirzīja jautājumu par šo pārveidojumu izmantošanu modulācijai un demodulācijai sakaru sistēmās. Jaunās transformāciju klases pielietošana daudznesēju modulācijās dod iespēju radīt parametriskas sistēmas ar dinamiski pārskaņojamām apakšnesēju formām. Tomēr, piedāvātās parametriskās daudznesēju sistēmas prasa izstrādāt jaunus un adaptēt jau esošus kanāla novērtēšanas, izlīdzināšanas un sinhronizācijas algoritmus. Turklāt, ņemot vērā izlīdzināšanas un sinhronizācijas neaizvietojamo lomu jebkurā sakaru sistēmā, liels darbs ir veikts jau esošo risinājumu apskatā un izprašanā. Viens no galvenajiem šīs disertācijas mērķiem ir uz vispārināto unitāro rotāciju balstīto daudznesēju sistēmu sastāvdaļu analīze un izstrāde, kas nākotnē pavērs iespēju ātrai inovatīvu risinājumu radīšanai. Šī darba rezultāti aptver gan atsevišķu signālapstrādes struktūru izstrādi, gan arī iespējamo šo struktūru savstarpējo konfigurāciju analīzi. Darba beigās tiek apskatīts pilns parametriskās daudznesēju sistēmas piemērs, kas ietver izlasi no piedāvātajām metodēm.
Reference Āboltiņš, Artūrs. Synchronization and Equalization for Multicarrier Systems with Parametric Generalized Unitary Rotation Based Modulation. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2013. 156 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 16635