RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Cement of Sandstones of the Devonian Gauja and Sietiņi Formations in the Gauja River Valley and Its Vicinity from Valmiera to Cesis

Publication Type Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Devona Gaujas un Sietiņu svītas smilšakmeņu cements Gaujas ielejā un tās apkārtnē posmā Valmiera-Cēsis
Title in English Cement of Sandstones of the Devonian Gauja and Sietiņi Formations in the Gauja River Valley and Its Vicinity from Valmiera to Cesis
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Inga Piese
Ģirts Stinkulis
Agnese Stunda Zujeva
Keywords diagenesis, iron oxides and hydroxides, feldspar syntaxial overgrowth cement, clay, thin-section
Abstract Pētījumā raksturots devona Gaujas un Sietiņu svītu smilšakmeņu cementa sastāvs un izplatbas likumsakarības. Veikta 4 atsegumu dokumetācija, granulometriskā analīze 20 smilšakmeņu paraugiem, pētīti 19 plānslīpējumi un veikta mālainā materiāla rentgendifraktometriskā analīze (20 neteksturētiem un 4 teksturētiem paraugiem). Noskaidrots, ka Gaujas svītas smilšakmeņos dominē dzelzs savienojumu cements, Sietiņu svītā - laukšpata reģenerācijas cements, svītu pārejas zonā visizplatītākā ir laukšpata reģenerācija, bet nelielā daudzumā ir dzelzs savienojumi. Māla cements sastāv no kaolinīta, ilīta un hlorīta.
Abstract in English Reseach is focused on the cement composition and distribution in sandstones of the Devonian Gauja and Sietiņi formations. There are 4 outcrops documented, 20 grain-size analyses done, 19 thin-sections studied, and XRD analysis performed for clay material iron compound cement dominates in the Gauja Formation sandstones, feldspar syntaxial overgrowths are the most widespread in the Sietiņi Formation, the same overgrowths prevail, but iron compounds are present as well in the transitional zone between formations. Clay cement mainly consists of kaolinite, illite and chlorite.
Reference Piese, I., Stinkulis, Ģ., Stunda-Zujeva, A. Cement of Sandstones of the Devonian Gauja and Sietiņi Formations in the Gauja River Valley and Its Vicinity from Valmiera to Cesis. In: Latvijas Universitātes raksti. Zemes un vides zinātnes. 785.sējums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2012, pp.56-70. ISBN 978-9984-45-559-4.
ID 17371