RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Audu reakcijas ap dažādiem biomateriāliem pēc dažāda implantācijas laika un pēc biomateriālu/cilmes šūnu implantācijas
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Māra Pilmane
Ģirts Šalms
Ilze Šalma
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Dagnija Loča
Jānis Ločs
Inese Čakstiņa
Andrejs Skaģers
Keywords -
Abstract Klīniskajā implantoloģijā aktuāls ir hidroksilapatīts (Hap), bet būtiskas ir arī tā variācijas, rūpnieciskie materiāli un induktori, kas veicina biosaderību. Spēcīgi induktori ir cilmes šūnas un asins ingredienti. Mūsu mērķis bija eksperimenta dzīvnieku audu atbildes reakciju analīze dažādos laika posmos pēc dažādu biomateriālu implantācijas un pēc dažādu induktoru lietošanas
Abstract in English -
Hyperlink: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=1 
Reference pilmane, M., Šalms, Ģ., Šalma, I., Bērziņa-Cimdiņa, L., Loča, D., Ločs, J., Čakstiņa, I., Skaģers, A. -. In: Latvijas Ārstu kongresa tēžu krājums, Latvia, Rīga, 19-21 September, 2013. Rīga: 2013, pp.1-1.
Full-text
ID 17377