RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Increasing Energy Efficiency of Robotized Production Systems in Automobile Manufacturing

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 18.12.2013 15:00, Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvāris 1-117
Publication language English (en)
Title in original language Increasing Energy Efficiency of Robotized Production Systems in Automobile Manufacturing
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Dāvis Meike
Keywords Robot modeling, path planning, program optimization, recuperated energy, DC bus sharing, energy efficiency
Abstract Bez robotikas autoindustrija šodien nav iedomājama- industriālie roboti ļauj sasniegt vēlamos ražošanas apjomus, kvalitāti un ātrumu. Taču augošās elektroenerģijas cenas, kā arī dažādi politikas instrumenti industrializētajās valstīs ir galvenie iemesli kļūt energoefektivitātei par vienu no ražošanas uzņēmumu galvenajiem stūrakmeņiem. Šajā darbā izpētītas dažādas metodes industriālo robotu energoefektivitātes palielināšanai. Darbā izstrādāts robota sistēmas modelis, kas izmantots robotizētu ražošanas uzdevumu energopatēriņa analīzei un pielietojams dažādiem 6-asu manipulatoriem. Darbā piedāvātas vairākas metodes un shēmas plaša mēroga robotizētas ražošanas energoefektivitātes celšanai, kā, piemēram, manipulatora tipa izvēle, stratēģijas efektīvai mehānisko bremžu pielietošanai un ražošanas intervālu izmantošanai. Analizēta programmu loģika un kustību vadības algoritmi. Praktiski pierādīta metode dinamiskai kustību vadības optimizācijai robotizētā ražošanas šūnas modelī. Izpētīti pasīvie enerģijas uzkrājēji, kā arī izstrādāta jauna tipa jaudas pārveidotāja shēma robotu rekuperatīvās enerģijas savstarpējai apmaiņai. Darbs orientēts uz praktiski realizējamiem ražošanas uzlabojumiem un vairums minēto metožu ir eksperimentāli pārbaudītas. Balstoties uz robotu faktisko izmantošanu autoindustrijā, kopējo robotu energopatēriņu iespējams samazināt par 30%, pielietojot visas metodes vienlaicīgi.
Reference Meike, Dāvis. Increasing Energy Efficiency of Robotized Production Systems in Automobile Manufacturing. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2013. 214 p.
Summary in English Summary in English
ID 17487