RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Documentation of Electronics

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Elektronikas Dokumentācija
Title in English Documentation of Electronics
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Ieva Jurāne
Keywords Techical documentation, Dokumentation of electronics, Drawing, CorelDraw, DeltaCAD
Abstract Darbā apskatīti elektronisko shēmu uzbūves pamata elementi, tai skaitā jaunie elementi – ultra ātrās diodes, transili, izolēta aizvara inducēta kanāla jaudas lauktranzistori (MOSFET), strāvas stabilizējošās diodes, izolēta aizvara bipolārie tranzistori (IGBT), ātrās un uzlabotās KMOP mikroshēmas, BiKMOP mikroshēmas, operāciju pastiprinātāji, lineārie un impulsu stabilizatori un cietvielas releji. Pēdējos 30 gados no visām zinātnes un tehnikas nozarēm elektronika ir visstraujāk attīstījusies un ieņēmusi paliekošu vietu visās cilvēku darbības sfērās. Neviena zinātnes, tehnikas, rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas, kā arī tirdzniecības nozare un apkalpojošā sfēra nevar iztikt bez elektronisko aparātu izmantošanas. Elektronika un it īpaši mikroelektronika ir mūsdienu zinātniski tehniskās un tehnoloģiskās revolūcijas pamats, kura noveda pie PSRS sabrukšanas. Elektronikas un it īpaši mikroelektronikas straujā attīstība radīja jaunas zinātnes un tehnikas nozares, tādas kā radiotehnika, televīzija, radiolokācija, rūpnieciskā elektronika, automātika, energoelektronika, skaitļošanas tehnika, mobilo sakaru tehnika, datortehnika, mehatronika un informācijas tehnoloģija. Elektronikas standartizācijas valoda ir angļu. Tādēļ darbā ir doti oriģinālie apzīmējumi un angļu valodā lietojamie saīsinājumi un indeksi, bet pirmajā reizē - iekavās kursīvā to angļu valodas pilni nosaukumi un nepieciešamības gadījumā to tulkojums latviešu valodā. Lai indeksi būtu skaidri saskatāmi pie teksta mēroga samazināšanas izdevniecībā indeksiem ir izmantoti pārsvarā lielie burti. Grāmatā ietverta autoru pieredze izstrādājot elektronisko aparatūru un viņu rīcībā esošā informācija no firmu „Analog Devices”, „Hewlett Packard”, „Intel”, „International Rectifier”, „Microchip”, „Motorola”, „National Semiconductor”, „Philips”, „Texas Instruments”, „Thomson”, grāmatām, kuras nav pieejamas nevienā no Latvijas bibliotēkām. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam kas interesējas par mūsdienu elektronikas un rūpnieciskās elektronikas elementiem un to darbību.
Abstract in English
Reference Jurāne, I. Documentation of Electronics. Rīga: SIA Drukātava, 2013. 184 p. ISBN 9789984853901.
ID 17652