RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: 5-Monosubstituted 2-Mono or 2

Publication Type Scientific article indexed in ERIH database, in INT1 or INT2 category journals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language 5-Monoaizvietotu 2-mono- vai 2,2-diaizvietotu 1,3-dioksān-4,6-dionu savienojumi kā antiradikāļu aģenti un antioksidanti
Title in English 5-Monosubstituted 2-Mono or 2,2-Disubstituted 1,3-Dioxane-4,6-Dione Compounds as Antiradical Agents and Antioxidants
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Inese Mieriņa
Sindija Zēberga
Māra Jure
Daina Zicāne
Zenta Tetere
Irisa Rāviņa
Keywords 5-Monosubstituted 2-mono or 2,2-disubstituted 1,3-dioxane-4,6-dione compounds as antiradical agents and antioxidants
Abstract Izgudrojums attiecas uz ķīmijas nozari, konkrēti, uz organiskiem savienojumiem, kas pielietojami nepiesātināto taukskābju atvasinājumu oksidatīvās stabilitātes uzlabošanai, konkrēti, 5-monoaizvietotu 2-mono- un 2,2-diaizvietotu 1,3-dioksān-4,6-dioniem kā antiradikāļu aģentiem un antioksidantiem.
Abstract in English -
Hyperlink: http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20141120.pdf 
Reference Mieriņa, I., Zēberga, S., Jure, M., Zicāne, D., Tetere, Z., Rāviņa, I. 5-Monosubstituted 2-Mono or 2,2-Disubstituted 1,3-Dioxane-4,6-Dione Compounds as Antiradical Agents and Antioxidants. Izgudrojumi, Preču zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas Patentu Valdes oficiālais izdevums, 2014, Nr.11, pp.1653-1653. ISSN 2255-9655.
ID 19367