Introduction to Ontology Engineering
2014
Arkādijs Borisovs, Gaļina Kuļešova, Tatjana Zmanovska

Tiek apskatīti mūsdienīgas mākslīgā intelekta sfēras – ontoloģiju inženierijas – jautājumi. Šis virziens ir dabisks zināšanu inženierijas jomas attīstībai. Priekšmetiskā apgabala jeb domēna modeļa aprakstam mūsdienīgās mākslīgā intelekta sistēmās tiek izmantoti ontoloģiski attēlojumi. Darbā tiek sistemātiski aprakstītas ontoloģiju dizaina metodoloģijas, ontoloģiju klasifikācijas, ontoloģiju definēšanas valodas, programmēšanas vides ontoloģiju projektēšanai, kā arī ontoloģiju novērtēšanas metodes. Tiek noteiktas sfēras, kurās iespējams pielietot ontoloģisko pieeju. Aprakstītās ontoloģiju inženierijas metodes un programmlīdzekļi tiek aprakstīti, izmantojot uzskatāmus piemērus.


Keywords
Basic concepts of ontology engineering, levels of formalisation,ontology creation methodologies, ontology evaluation techniques

Borisovs, A., Kuļešova, G., Zmanovska, T. Introduction to Ontology Engineering. Riga: RTU Press, 2014. 196 p.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196