RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Porous Silicate Ceramicfrom Latvian Clays and Possible Use

Publication Type Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Poraina silikātu keramika no Latvijas māliem un tās iespējamais pielietojums
Title in English Porous Silicate Ceramicfrom Latvian Clays and Possible Use
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Visvaldis Švinka
Ruta Švinka
Līga Dabare
Andris Cimmers
Lauma Lindiņa
Inta Timma
Keywords expanded clay, pellets, specific surface area, sorption
Abstract Pētīti Latvijas devona un kvartāra māli ar mērķi iegūt porainu keramikas materiālu, kas būtu izmantojams notekūdeņu attīrīšanai.Keramikas granulas apdedzinātas 700 - 1050 0 temperatūrās. Poru struktūras pētīšanai izmantota slāpekļa adsorbcijas metode. Noteikta sorbcijas aktivitāte attiecībā uz savienojumiem ar jonu saiti.
Abstract in English Devonian and Quarternary Latvian’s clays purposely to obtain porous ceramic materials like expanded clay pellets and ceramic pellets for the purification of wastewater are investigated. Expanded clay pellets by the new one stage technology are obtained. Ceramic pellets are fired at the temperature range 700 - 1050°C and sorption activity concerning pollutants with the ionic binding is determined. Pore structure of expanded clay and ceramic pellets by nitrogen adsorption (BET) method is determined.
Reference Švinka, V., Švinka, R., Dabare, L., Cimmers, A., Lindiņa, L., Timma, I. Porous Silicate Ceramicfrom Latvian Clays and Possible Use. In: Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas,materiāli un produkti: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014, pp.88-98. ISBN 978-9934-10-552-4.
ID 19907