RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development and Evaluation of High-Speed Optical Access Systems

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 30.06.2015 15:00, Āzenes ielā 16/20, 215. telpa
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ātrdarbīgu optisko piekļuves sakaru sistēmu izstrāde un novērtējums
Title in English Development and Evaluation of High-Speed Optical Access Systems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Sandis Spolītis
Keywords Optiskie piekļuves tīkli, WDM-PON, SS-WDM PON, spektrālā sagriešana, latentums
Abstract Šobrīd pasaule piedzīvo strauju kopējo pārraidāmo datu apjoma pieaugumu, un tiek prognozēts, ka tas pieaugs vairāk kā trīs reizes nākamajos piecos gados. Lai ātri pārraidītu pieaugošo datu apjomu ļoti piemērotas ir tieši šķiedru optiskās sakaru sistēmas. Šīs optiskās sistēmas īpaši piemērotas ir piekļuves tīklos, sakaru pakalpojumu nodrošināšanai posmā starp pakalpojuma sniedzēja piekļuves punktu un sakaru pakalpojumu lietotāju. Līdz ar to, lai nodrošinātu ātrāku datu pārraidi ir nepieciešams meklēt jaunus risinājumus optisko piekļuves sakaru sistēmu arhitektūras un veiktspējas uzlabošanai. Promocijas darbā ir veikts pētījums par ātrdarbīgām WDM-PON un SS-WDM PON optiskajām piekļuves sistēmām, kā arī par spektrāli sagriezta raiduztvērēja izveidi, kas pilnībā iekļaujas nākamās paaudzes pasīvo optisko tīklu (NGPON) infrastruktūrā. Īpašs uzsvars darbā ir likts arī uz signāla latentuma cēloņiem un samazināšanas risinājumiem šajās optiskajās pārraides sistēmās. Rezultātā promocijas darbā ir apkopots pabeigts pētījumu posms, kurā novērtētas gan pašreizējās, gan nākotnes optisko šķiedru piekļuves sakaru sistēmas — NGPON un to veiktspējas uzlabošanas paņēmieni.
Abstract in English Currently the world is experiencing a rapid increase of total amount of transmitted data, and it is expected that it will increase threefold over the next five years. Fiber optic communication systems are well suited solution for transmission of rapidly increasing data amount. These optical systems are especially suitable in access networks to provide telecommunication services between service provider side and end users. Therefore, in order to ensure faster data transmission, it is necessary to look for new solutions how to improve the architecture and performance of optical access transmission systems. The research of high-speed WDM-PON and SS-WDM PON optical access systems, as well as development of spectrum sliced transceiver, which fully integrates into the infrastructure of next generation passive optical networks (NGPON), is made in this doctoral thesis. Research on sources of signal latency in optical transmission systems and solutions of reduction is made as well. As a result, thesis summarizes the completed research in which the current and future fiber optical access systems (NGPON) as well as their performance improvement techniques are evaluated.
Reference Spolītis, Sandis. Development and Evaluation of High-Speed Optical Access Systems. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 163 p.
Summary in English Summary in English
ID 20362